“Dans is de top van de verrijkte leeromgeving omdat dit denksport, beweging en muziek verenigt. Het optimum zou zijn om dans te integreren in het onderwijs. Dit komt de brede ontwikkeling van kinderen zeer ten goede.”

- Erik Scherder, Hoogleraar neuropsychologie


Proeflespakket

4 weken Taal- en Rekendans op uw locatie!

Wilt u vrijblijvend kennismaken met Taaldans en Rekendans? Dat kan!

  • In overleg worden de 4 lesdagen vastgesteld.
  • Er wordt een offerte op maat uitgebracht.
  • Marsha ontwikkelt een lessenserie aan de hand van jullie thema's.
  • Alle peuter- en/of kleutergroepen krijgen gedurende 4 weken 45 minuten Taal- en Rekendans. De vierde les is een ouder/kind afsluiting
Kinderen ontwikkelen zich dansend en spelend; op hun eigen tempo.

Leerkrachten/ pedagogisch medewerkers observeren en laten zich inspireren

De directie woont minimaal één les bij voor de beeldvorming

Ouders zijn welkom bij de laatste les om het het swingend af te sluiten.