"Bewegen + Leren = Floreren"

Lenneke Gentle, grondlegger Taaldans® en Rekendans®

Taal en Rekendans

Taaldans® en Rekendans® is ontwikkeld door Lenneke Gentle van Studio Swing (www.studioswing.nl). Deze beweeglijke peuter- en kleuterlessen sluiten aan bij hun belevingswereld én de SLO-doelen taal en rekenen.

Dans, beweging en spel zitten als vaste ingrediënten in elke les. Het kind krijgt de ruimte om te bewegen en te genieten van muziek en materialen. Daarnaast wordt het thema uit de groep met de bijbehorende begrippen in de les verwerkt.

De kinderen zullen de begrippen actief ervaren, uitspreken én onthouden. Zij werken met een actief lijf, een actief brein en veel plezier aan sociaal emotionele, motorische en cognitieve ontwikkelingsgebieden.


Wat levert Taaldans® en Rekendans® op?

  • Kinderen worden motorisch vaardiger, ze groeien als groep naar elkaar toe, leren zichzelf beter kennen, leren hoe ze zich met hun lijf kunnen uiten. Daarnaast nemen ze wekelijks een mooie ervaring mee terug naar de klas en naar huis. Door deze bijzondere ervaring aan begrippen te koppelen, verbetert het taalgebruik, de actieve en passieve woordenschat, de luisterhouding en het gevoel voor klank, ritme en melodie.
  • De leerkrachten of de groepsleiders zijn actief tijdens de les. Zij observeren de kinderen of ze doen mee met de les. Voor en na de les informeren en inspireren we elkaar over de kinderen en de lesstof. Delen uit de les Taal- en Rekendans kunnen door de leerkrachten of de groepsleiders in de klas, in het speellokaal of buiten herhaald worden.
  • De ouders mogen een aantal keer per jaar naar de les kijken. Ouders worden tijdens deze kijklessen actief bij de les betrokken en mogen met hun kind mee spelen en dansen.
  • De directeur heeft naast bovengenoemde resultaten ook nog andere resultaten, namelijk die van de CITO toets. Uit ervaring is gebleken dat, als de vakdocent op wekelijkse basis alle kinderen een les van 45 minuten per week aanbied de CITO scores meer stijgen dan voordat er Taal- en Rekendanslessen gegeven werden.