'Ik geloof dat het jonge kind het beste leert door middel van beweging!'

Marsha Kester, oprichtster Danswijs

Welkom!

Mijn naam is Marsha Kester oprichtster Danswijs, afgestudeerd orthopedagoog aan Universiteit Leiden en Psychomotorisch Kindertherapeut in opleiding.

De afgelopen 10 jaar heb ik als dansdocent gezien wat beweging, dans, muziek en spel doet met het jonge kind. Ze worden actief, blij en enthousiast. Zonder na te denken geven ze toe aan hun bewegingsdrang. Ze laten los en worden meegenomen in de verhalen, de bijpassende bewegingen, muziek en materialen. En de week erna.....ze weten alles nog! Dit is prachtig om te zien en dit toont voor mij aan dat deze rijke speelomgeving ook een perfecte omgeving is om te leren.

Met Danswijs wil ik het jonge kind in beweging brengen en laten leren doormiddel van speelse, creatieve en educatieve danslessen met een goed pedagogisch klimaat.

Een goed pedagogisch klimaat zorgt ervoor dat kinderen zich vrij en veilig voelen binnen mijn les. Ieder kind krijgt de kans om zich te ontwikkelen en te uiten op hun manier en in hun eigen tempo. Dit mag expressief en ruimte innemend zijn, maar ook ingetogen en klein. Door kinderen hun eigen tempo te laten bepalen komen ze uiteindelijk allemaal in beweging! Hierdoor gaan ze 'aan', zullen ze de les echt beleven en leren ze het makkelijkst.